Sign In

Manibhadra Veer Stuti (मणिभद्र वीर की स्तुति) | Free PDF Download

Manibhadra Veer Stuti (मणिभद्र वीर की स्तुति) | Free PDF Download

धारेलुं सहु काम सिद्ध करवा, छो देव साचा तमे,
ने विघ्नो सघळां विनाश करवा, छो शक्तिशाली तमे;

सेवे जे चरणो खरा हदय थी, तेने उपाधि नथी,
ऐवा श्री माणिभद्र देव तमने, वंदुं घणा भावथी l

देवा सुख समस्त जनने, जे छे सदा जागता,
सेवाना करनार ना पलक मां कष्टो बधा कापता;

सिद्धि सर्व मळे अने भय टळे, आपे सदा सन्मति,
एवा श्री माणिभद्र देव नमतां आनंद थाय अति l

Manibhadra Veer Stuti in English

Dhārelu sahu kām siddh karvā,
Chho dèv sāchā tamè,

Ne vighnō saghalā vinash karvā,
Chho shaktishāli tamè;

Sèvè jè charano kharā harday thi,
Tènè upādhi nathi,

Àvā shree mānibhadra dèv tamnè,
Vandu ghanā bhāv thi.

Dèvā sukh samast jan nè,
Jè chhè sadā jāgtā,

Sèvā nā karnār nā palak mā,
Kashto badhā kāptā;

Siddhi sarva malè anè bhay talè,
Āpè sadā sanmati,

Ávā shree Mānibhadra dèv namtā
Ånand thāyè ati.

Download PDF