Sign In

उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो: Udo bola Udo Amba Bai Maulicha Ho Aarti | Free PDF Download

उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो: Udo bola Udo Amba Bai Maulicha Ho Aarti | Free PDF Download

Reading Time: < 1 minute

उदो बोला उदो अंबा बाई माउलीचा हो
उदोकार गर्जती काय महिमा वर्णू तिचा हो || धृ ||

अश्विन शुद्धपक्षी अंबा बैसली सिंहासनी हो
प्रतिपदेपासून घटस्थापना ती करुनी हो
मूलमंत्र – जप करुनी भोवत रक्षक ठेवुनी हो
ब्रह्म विष्णू रुद्र आईचे पूजन करिती हो || १ ||उदो बोला

द्वितीयेचे दिवशी मिळती चौषष्ठ योगिनी हो
सकळामध्ये श्रेष्ठ परशुरामाची जननी हो
कस्तुरी मळवट भांगी शेंदूर भरुनी हो
उदो:कार गर्जती सकळा चामुंडा मिळूनी हो || २ ||उदो बोला

तृतीयेचे दिवशी अंबे शृंगार मांडीला हो
मळवट पातळ चोळी कंठी हार मुक्ताफळा हो
कंठीची पदके कासे पितांबर पिवळा हो
अष्टभुजा मिरविती अंबे सुंदर दिसे लीला हो || ३ ||उदो बोला

चतुर्थीचे दिवशी विश्व व्यापक जननी हो
उपासका पाहसी अंबे प्रसन्न अंत:करणी हो
पूर्णकृपे जगन्माते पाहसी मनमोहनी हो
भक्तांच्या माउली भक्त लोटांगणी हो || ४ ||उदो बोला

पंचमीचे दिवशी व्रत ते उपांग ललिता हो
अर्ध पाद्य​ पूजेने तुजला भवानी स्तवती हो
रात्रीचे समयी करती जागरण हरीकथा हो
आनंदे प्रेम ते आले सद् भावे क्रिडता हो || ५ ||उदो बोला

षष्ठीचे दिवशी भक्ता आनंद वर्तला हो
घेउनि दिवट्या हस्ते हर्षे गोंधळ घातला हो
कवडी एक अर्पिता देशी हार मुक्ताफळा हो
जोगवा मागता प्रसन्न झाली भक्त कुळा हो || ६ ||उदो बोला

सप्तमीचे दिवशी सप्तशृंग गडावरी हो
तेथे तु नांदसी भोवती पुष्पे नानापरी हो
जाईजुई शेवंती पूजा रेखियली बरवी हो
भक्त संकटी पडता झेलुनी घेशी वरचेवरी हो || ७ ||उदो बोला

अष्टमीचे दिवशी अंबा अष्टभुजा नारायणी हो
सह्याद्री पर्वती पाहिली उभी जगद्जननी हो
मन माझे मोहिले शरण आलो तुज लागुनी हो
स्तनपान देउनि सुखी केले अंत:करणी हो || ८ ||उदो बोला

नवमीचे दिवशी नव दिवसांचे पारणे हो
सप्तशती जप होम हवने सद्भक्ती करुनी हो
षडरस अन्ने नेवैद्याशी अर्पियली भोजनी हो
आचार्य ब्राह्मणा तृप्त केले कृपे करुनी हो || ९ ||उदो बोला

दशमीचे दिवशी अंबा निघे सिमोल्लंघनी हो
सिंहारूढ दारूण शस्त्रे अंबे त्वां घेउनी हो
शुंभनीशुंभादीक राक्षसा किती मारसी राणी हो
विप्रा रामदासा आश्रय दिधला तो चरणी हो || १० ||उदो बोला